2 Bajki

Doda

Nigdy nie pomyœla³abym
¯e mnie spotka mi³oœæ
Któr¹ kochaæ chcê
Tego któremu zabroniona ja i on mi te¿
Mój stró¿ widzia³ to inaczej
U³o¿y³ piêkn¹ bajkê
W której ju¿ ksiêciu jestem przeznaczona
Ale Ty nie jesteœ nim
To nie jesteœ Ty

ref.:
Snem by³o ¿ycie
Dopóki Ty nie pojawi³eœ siê wtedy w nim
Obudziæ chcê siê
Wreszcie lecz nie jestem pewna
Czy te¿ chcesz

Wiem ¿e Ty te¿ masz królow¹
Nigdy nie zna³am bólu
Jakim jest myœl
¯e ja ni¹ byæ nie mogê
Nasze bajki ró¿ni¹ siê
Lecz serce jedno jest

ref. x3
Editar playlist
Apagar playlist
tem certeza que deseja deletar esta playlist? sim não

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados