1. 1

  Lebo M - He Lives in You (2019)

 2. 2

  Lebo M - He Lives In You

 3. 3

  Lebo M - King of Pride Rock

 4. 4

  Lebo M - Animal Planet

 5. 5

  Lebo M - Digga Tunnah

 6. 6

  Lebo M - Noyana

 7. 7

  Lebo M - They Live in You

He Lives in You (2019)

Lebo M

Ingonyama nengw' enamabala
Ingonyama nengw' enamabala
Ingonyama nengw' enamabala
Ingonyama nengw' enamabala

Ubusuku no moya wobomi
Buyakubiza
Mamela
Nezwi
Elinoyiko lwe ntsana
Liyaphendula
Oh, mamela
Ubukhosi bo khokho
Yima, akukho bunzima
Yiva lamazwi uhlale ethembeni

Hela hey mamela
Hela hey mamela
Hela hey mamela
Hela...

Uphila kuwe (Hela hey mamela, hela)
Uphila nakum (Hela hey mamela, hela)
Uhlal'ejongile (Hela hey mamela, hela)
Yonk'into esiyibonayo (Hela hey mamela, hela)
Nansenemanzini
(Ingonyama nengw' enamabala, hela hey mamela, hela)
Nasenyanisweni
(Ingonyama nengw' enamabala, hela hey mamela, hela)
Nase mfanekisweni wakho
(Ingonyama nengw' enamabala, hela hey mamela, hela)
Uphila kuwe

Uphila kuwe (Hela hey mamela, hela)
Uphila nakum (Hela hey mamela, hela)
Uhlal'ejongile (Hela hey mamela, hela)
Yonk'into esiyibonayo
(Ingonyama nengw' enamabala, hela hey mamela, hela)
Nansenemanzini
(Ingonyama nengw' enamabala, hela hey mamela, hela)
Nasenyanisweni
(Ingonyama nengw' enamabala, hela hey mamela, hela)
Nase mfanekisweni wakho
(Ingonyama nengw' enamabala, hela hey mamela, hela)
Uphila kuwe

Uphila kuwe
Oh, oh
Whoa, oh

Yima, akunabunzima
Yiva lamazwi uhlale
Yibanethemba

Uphila kuwe
Uphila nakum
Uhlal'ejongile
Yonk'into esiyibonayo
Nansenemanzini (Ingonyama nengw' enamabala)
Nasenyanisweni (Ingonyama nengw' enamabala)
Nase mfanekisweni wakho (Ingonyama nengw' enamabala)
Uphila kuwe, ah, ah
Uphila kuwe, whoa (Ingonyama nengw' enamabala)
Uphila nakum (Ingonyama nengw' enamabala)
Uhlal'ejongile (Ingonyama nengw' enamabala)
Yonk'into esiyibonayo (Ingonyama nengw' enamabala)
Nansenemanzini (Ingonyama nengw' enamabala)
Nasenyanisweni (Ingonyama nengw' enamabala)
Nase mfanekisweni wakho (Ingonyama nengw' enamabala)
Uphila kuwe

Playlists relacionadas Ver mais playlists

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados