Ouvir Música

Riket

Sanctifica

Seger giv du segerrike. konung till din kamp
Oss vig. ingen man må provet svike när du
För ditt rikes krig.

Bring victory, you victorious. consecrate us
Unto your fight, you sovereign. none may fail
The test when you fight the war of your empire.

Hys och led vår trängda skara. hör, till dig i
Bön vi fly. låt oss snart ur natt och fara se
Din frihetsmorgon gry.

Cherish and lead our pressed crowd. hear,
Unto you in prayer we flee. let us soon from
Night and danger see your dawn of freedom arise.

Bryt o herre, bräck och krossa hela
Mörkrets våld och makt. dödens bojor du
Kan lossa. du som liv til seger bragt.

Break o lord, surpass and rout the power
And dominion of darkness. the bonds of
Death you can detach. you who has brought
Life to victory.

Ack vår kraft är ganska ringa. giv oss herre
Dag från dag mod att ej med världen tinga.
Giv ett bergfast sinnelag.

Alas, our force is rather small. give us lord,
Day by day courage not to engage the world.
Bring a disposition solid as the rock.
Editar playlist
Apagar playlist
tem certeza que deseja deletar esta playlist? sim não

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados