Shema Israel

Sarit Hadad

Kê'she'ha'lév bokhê' raq Ê'lohīm shoméaʼ
Ha'kê'év ʻolê' mi'ṭokhê ha'náshê'má
Ádám nofél lifênéi she'hu' shoqéaʼ
Bi'ṭêfillá qêṭaná chotékhê êt ha'dámê'má

Shê'máʼ Yisra'él Ê'lohéi aṭá ha'kol yákhol
Nátaṭá lī êt chayayī nátaṭá lī ha'kol
Bê'ʻénaī dimêáʼ ha'lév bokhê' bê'shêkêṭ
U'kê'she'ha'lév shotéq ha'náshê'má zoʻêqêṭ

Shê'máʼ Yisra'él Ê'lohéi ʻakhê'sháv â'nī lévad
Cházéq aoṭī Ê'lohéi ʻasé she'lo êfê'chád
Ha'kê'év gádol ve'éin lián li'vê'roacha
ʻAsé she'yigámér kī lo noṭár bī koacha

Kê'she'ha'lév bokhê' ha'zê'man ʻoméd milêchêṭ
Ha'Ádám roê' êt kol chayáv pitê'om
Él ha'lo nodaʼ hu' lo rotsê' lálêkhêṭ
Le'Ê'lohá'v qorêa' ʻal saf ṭáhom

Shê'máʼ Yisra'él Ê'lohéi aṭá ha'kol yákhol
Nátaṭá lī êt chayayī nátaṭá lī ha'kol
Bê'ʻénaī dimêáʼ ha'lév bokhê' bê'shêkêṭ
U'kê'she'ha'lév shotéq ha'náshê'má zoʻêqêṭ

Shê'máʼ Yisra'él Ê'lohéi ʻakhê'sháv â'nī lévad
Cházéq aoṭī Ê'lohéi ʻasé she'lo êfê'chád
Ha'kê'év gádol ve'éin lián li'vê'roacha
ʻAsé she'yigámér kī lo noṭár bī koacha

Shê'máʼ Yisra'él Ê'lohéi aṭá ha'kol yákhol
Nátaṭá lī êt chayayī nátaṭá lī ha'kol
Bê'ʻénaī dimêáʼ ha'lév bokhê' bê'shêkêṭ
U'kê'she'ha'lév shotéq ha'náshê'má zoʻêqêṭ

Shê'máʼ Yisra'él Ê'lohéi ʻakhê'sháv â'nī lévad
Cházéq aoṭī Ê'lohéi ʻasé she'lo êfê'chád
Ha'kê'év gádol ve'éin lián li'vê'roacha
ʻAsé she'yigámér kī lo noṭár bī koacha
Editar playlist
Apagar playlist
tem certeza que deseja deletar esta playlist? sim não

Momentos

O melhor de 3 artistas combinados